Konkurs – Gorące czwartki w Saunarium

 Kolejny raz rozdajemy zaproszenia do strefy relaksu i wypoczynku! Tym razem zapraszamy na niezwykłe, gorące czwartkowe Wieczory Saunowe  wyłącznie dla kobiet w Saunarium Termy Bania w  Białce Tatrzańskiej Sześć czytelniczek które wyślą swoje zgłoszenia jako:

-pierwsza
-trzecia
-piąta
-siódma
-szesnasta
-dwudziesta

Otrzymają pojedyncze bilety na czwartkowe Kobiece Wieczory Saunowe  w Termie Bania w Białce Tatrzańskiej  (które będą mieć miejsce: 15.03, 22.03 i 29.03 w godzinach 17-19:30 lub 19:30-22:00)

Prosimy uczestniczki konkursu o wpisywanie wybranej daty w treść maila.
Aby wziąć udział w konkursie, wystarczy wysłać mailowe zgłoszenie na adres redakcja@puellanova.pl  ! Tytuł maila musi brzmieć „Czwartkowe Wieczory Saunowe” a w treści należy podać datę wybranego wieczoru.
(Dojazd i nocleg na koszt własny laureatki)

REGULAMIN KONKURSU

1.    ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA KONKURSU
1.1.    Organizatorem konkursu jest PuellaNova , Internetowe
Pismo Kobiece oraz Terma Bania. Sponsorem nagród jest Terma Bania.
1.2.    Konkurs będzie trwał  15-26.03.2012.
1.3 Informacje o wygranych redakcja przekaże laureatkom drogą mailową
odpowiadając na maila konkursowego.
. 2.    WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE
2.1.    W Konkursie mogą wziąć udział wszystkie osoby pełnoletnie lub
osoby niepełnoletnie, (które mają zgodę rodziców
lub opiekunów na wzięcie udziału w Konkursie), zarejestrowane na
stronie PuellaNova za wyjątkiem pracowników i najbliższych członków
rodzin pracowników PuellaNova i  Termy Bania
3. PRZYSTĄPIENIE DO KONKURSU
3.1.    Każda z osób (poza wymienionymi z pkt.2.1 powyżej) może wziąć
udział w Konkursie poprzez wysłanie w okresie trwania Konkursu
wiadomości e-mail z odpowiedzią na pytania zadane na stronie konkursowej
oraz postępując zgodnie z instrukcjami.
3.3.    Przez wysłanie wiadomości
e-mail na adres redakcja@puellanova.pl uczestnik akceptuje treść
niniejszego Regulaminu oraz warunki Konkursu opublikowane w treści
ogłoszenia Konkursu. Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie
swoich danych osobowych w celach związanych z organizacją,
przeprowadzeniem i rozstrzygnięciem Konkursu przez Organizatorów
Konkursu.
4.    ZASADY KONKURSU
4.1.  Aby wziąć udział w Konkursie należy wysłać e-mail z odpowiedzią
na pytania zadane na stronie konkursowej.
5.    ZASADY UCZESTNICTWA
Aby oddać swój głos w Konkursie oraz wziąć udział w konkursie. Osoby, które zgłoszą się w określonej kolejności otrzymają bezpłatne bilety na czwartkowy Kobiecy Wieczór Saunowy, do odbioru w Biurze Obsługi Klienta, po podaniu nazwiska. Odpowiedzialność za bilety ponosi Agencja PR Pan Pikto.
.6.    NAGRODY W KONKURSIE
6.1 Nagrodą jest bilet na czwartkowy Kobiecy Wieczór Saunowy do Saunarium  do Termy Bania w Białce Tatrzańskiej. O nagrodzie poinformujemy  MAILOWO.
9.    POSTANOWIENIA KOŃCOWE
9.1.    Regulamin niniejszego Konkursu jest dostępny na stronie
WWW.puellanova.pl
9.2.    PuellaNova informuje, iż dane osobowe uczestników Konkursu tj.
imię, nazwisko, adres będą przetwarzane przez Organizatora Konkursu
wyłącznie na zasadach określonych w Regulaminie, w szczególności w celu
opublikowania wyników Konkursu oraz przekazania laureatom nagród
konkursowych. Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo wglądu do swoich
danych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne, lecz
ich brak uniemożliwia wysłanie przyrzeczonych w Konkursie nagród. Dane
osobowe uczestników Konkursu będą chronione zgodnie z ustawą o ochronie
danych osobowych. PuellaNova informuje, iż dane osobowe laureatów
Konkursu mogą zostać opublikowane na stronach internetowych
PuellaNova.
9.3.    Biorąc udział w Konkursie uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę
na wszystkie zasady zawarte w Regulaminie.
9.4.    PuellaNova nie ponosi odpowiedzialności za działalność
podmiotów świadczących usługi
pocztowe, bankowe lub telekomunikacyjne, w tym zapewniające dostęp do
sieci

Internet.
9.5.    W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie
zastosowanie znajdować będą przepisy
Kodeksu Cywilnego, a w szczególności art. 919 – 921 Kodeksu Cywilnego.
9.6.    PuellaNova  przysługuje prawo do zmian Regulaminu
9.7. Nagrody nie podlegają zamianie na ich równowartość pieniężną.
9.8. Organizatorzy nie zwracają kosztów noclegu ani podróży, nagrodą są wyłącznie zaproszenia.

Podziel się na:
 • Facebook
 • Wykop
 • Blip
 • Gadu-Gadu Live
 • Dodaj do ulubionych
 • Drukuj
 • email
 • PDF
 • Twitter
 • Śledzik
 • Google Bookmarks
 • Blogger.com
 • Grono.net

Dodaj komentarz