Własna działalność gospodarcza a urlop macierzyński.

Coraz częściej kobiety pracujące zawodowo, decydują się na prowadzenie własnej działalności gospodarczej lub dla wygody pracodawcy, są do takiej formy zatrudnienia zobligowane. Prowadzenie własnej firmy to wielkie wyzwanie, szczególnie dla kobiet które planują w przyszłości powiązać obowiązki zawodowe     z urodzeniem dziecka. Jak będzie wyglądać urlop macierzyński gdy chcemy zaplanować powiększenie rodziny, czy właśnie okazało się, że jesteśmy w błogosławionym stanie? Poniżej przedstawię najważniejsze informację, zgodne z aktualnymi uregulowaniami prawnymi, dotyczące tego pytania. Na wstępie należy podkreślić dużą niesprawiedliwość w uzyskaniu uprawnień do świadczeń                   z ubezpieczeń społecznych, ponieważ najpełniejsza ochrona ze względu na macierzyństwo przysługuje kobietom zatrudnionym na podstawie umowy o pracę. Są one uprawnione do otrzymywania większej liczby świadczeń       i zasiłków, w stosunku do kobiet prowadzących własną działalność gospodarczą

W pierwszej kolejności powinniśmy zweryfikować czy przy zgłoszeniu do ZUS przystąpiliśmy do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego, ponieważ  składkę na ubezpieczenie chorobowe opłacamy dobrowolnie. Jeśli nie to można dalej nie czytać. Jeśli tak, to sprawdźmy, czy aby na pewno w terminie opłacaliśmy składki ZUS, za ostatnie sześć miesięcy. Dopiero po 180-dniowym okresie opłacania składki, nabywamy prawo do zasiłku chorobowego. Pamiętajmy tez o siedmiodniowym terminie, na dostarczenie zwolnienia do ZUS.

 

Kolejna niesprawiedliwość to nie przysługujący przedsiębiorcom urlop wychowawczy, ponieważ jest to tylko uprawnienie pracownicze. Dodatkowo pracownikowi czas wychowywania dziecka wlicza się do okresu zatrudnienia, przedsiębiorcy nie. Jest to o tyle istotne, iż urlop wychowawczy jest okresem składkowym od którego zależą uprawnienia emerytalne.

 

Należy też wspomnieć o rodzinie przedsiębiorców, czyli o osobie współpracującej, ponieważ podlegają oni ubezpieczeniom na takich samych zasadach jak przedsiębiorcy. Ponadto podlegają dobrowolnemu ubezpieczeniu chorobowemu, co wiąże się z koniecznością oczekiwania przez 180 dni na uzyskanie prawa do zasiłku chorobowego.

Dla celów ubezpieczeń społecznych (art. 8 ust 2 i 11 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych z dnia 13 października 1998 r.) uznaje się, że osobą współpracującą z osobami prowadzącymi pozarolniczą działalność są: małżonek, dzieci własne, drugiego małżonka, przysposobione, rodzice, macocha, ojczym oraz osoby przysposabiające, jeżeli pozostają z nimi we wspólnym gospodarstwie domowym i współpracują przy prowadzeniu tej działalności.

Zgodnie z opinią Ministerstwa Pracy I Polityki Społecznej kobieta prowadząca własną firmę, a jednocześnie zatrudniona na umowę o pracę w innej firmie, może w czasie urlopu macierzyńskiego pobierać również zasiłek chorobowy.

Warto również nadmienić, że w czasie chorobowego lub zasiłku macierzyńskiego kobieta prowadząca własną działalność, ale nie zatrudniająca pracownika nie może wystawiać faktur. Zatrudnienie pracownika daje jej możliwość jedynie fakturowania pracy przez niego wykonanej.

 

Jak  wynika z ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego         w razie choroby i macierzyństwa kobiecie mogą przysługiwać zasiłki: opiekuńczy i macierzyński. Podstawową zasadą i warunkiem otrzymania zasiłku macierzyńskiego jest podleganie w tym czasie ubezpieczeniu chorobowemu. Aby uzyskać zasiłek macierzyński wystarczy przedstawić zaświadczenie o spodziewanej dacie porodu lub akt urodzenia dziecka.

 

Własna działalność daje nam duże możliwości w prowadzeniu firmy wedle własnego uznania ale jak widać przepisy obowiązujące w Polsce dotyczące świadczeń z ubezpieczeń społecznych, nie są równoprawne dla wszystkich. Mimo tego życzę wszystkim Kobietom wytrwałości w prowadzeniu własnego przedsiębiorstwa.
kancelaria ARBITRA

www.arbitra.pl

Podziel się na:
 • Facebook
 • Wykop
 • Blip
 • Gadu-Gadu Live
 • Dodaj do ulubionych
 • Drukuj
 • email
 • PDF
 • Twitter
 • Śledzik
 • Google Bookmarks
 • Blogger.com
 • Grono.net

Dodaj komentarz