Czy jesteś gotowa, aby uwodzić? Weź udział w konkursie i wygraj FEROMONY!

Do wygrania jest flakon feromonów, które podkreślą najlepsze strony Twojej osobowości!Nagrodę (flakon markowych, najbardziej zaawansowanych technicznie feromonów BTB ), ufundował portal www.feromony.pl

 

Jak działa BTB?

BTB to feromony nie tylko o charakterze seksualnym, ale również socjalnym. Działają jak zapachowy afrodyzjak. Zarówno kobiety, jak mężczyźni chętniej Cię słuchają, są szczerze zainteresowani Twoją osobą i tym, co mówisz. Wzbudzasz respekt mężczyzn oraz szczere zainteresowanie kobiet. Ludzie patrzą na Ciebie z podziwem i uznaniem. Stają się gadatliwi, zwierzają się, są bliscy i bezpośredni.

Wygraj feromony

Wygraj feromony

Czasami wręcz nie mogą przestać przy Tobie mówić. Jeżeli jesteś z partnerem blisko, feromony zawarte w BTB spotęgują Wasze doznania erotyczne. BTB to feromony, które w pierwszej kolejności otwierają ludzi, następnie w kontekście erotycznym stymulują seksualnie. Ludzie są bardziej zrelaksowani, czują się przy Tobie komfortowo. Są przyjaźni i rozmowni. Ze względu na fakt, iż BTB poprawia kontakt i otwiera ludzi, jest również idealnym produktem dla zastosowań biznesowych. W sytuacjach intymnych BTB potęguje doznania Twojej partnerki (lub partnera), sprawiając, że chwile, które z Tobą przeżywa stają się chwilami, które pamiętać będzie do końca życia.

Co trzeba zrobić, aby je zdobyć?

Wystarczy, że w kilku zdaniach odpowiesz na jedno proste pytanie:
Do czego właśnie Tobie potrzebne są feromony?
Oraz polubisz profil Fundatora
A także PuellaNova na stronie FaceBook ! 

 

 

 

 

 

 

Jak przekazać wypowiedzi?

Należy wysłać swoją wypowiedź, mailem, z tytułem „Konkurs FEROMONY 2014” na adres redakcja@puellanova.pl do 04.02.2014.

Trzeba również spełnić następujące warunki:

Podać pseudonim/imię i nazwisko jakim posługujesz się na FB, żebyśmy mogli sprawdzić, czy strony zostały polubione. Należy również podać miejsce zamieszkania oraz, ewentualnie, pseudonim, którym chciałabyś/chciałbyś abyśmy się posłużyli podając informacje o wygranych. Prosimy o niepodawanie innych danych

Feromony BTB

Feromony BTB

Jeśli Ci się uda – już wkrótce sprawdzisz na własnej skórze, jak wiele możesz zmienić dzięki BTB.

Kiedy i gdzie pojawią się wyniki?

Informację, kto otrzyma feromon BTB podamy ciągu ok.10 dni od daty zakończenia konkursu, będziemy starać się, aby skrócić czas oczekiwania. Wyniki będą opublikowane na stronie PuellaNova.pl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REGULAMIN KONKURSU

1. ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA KONKURSU
1.1. Organizatorem konkursu jest PuellaNova , Internetowe Pismo Kobiece oraz Feromony.pl. Sponsorem nagród jest Feromony.pl. 1.2. Konkurs będzie trwał od 16.01.2014-04.02.2014
1.3 Informacje o wygranych pojawi się na stronie PuellaNova w ciągu ok.10 dni od zakończenia konkursu.
1.4 Najlepsza wypowiedzi może (ale nie musi) być wykorzystana e przez organizatorów czyli PuellaNova.pl oraz Feromony.pl., zawsze z podpisem autorki/autora i jej wcześniejszym powiadomieniem
2. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE
2.1. W Konkursie mogą wziąć udział wszystkie osoby pełnoletnie zarejestrowane na stronie PuellaNova za wyjątkiem pracowników i najbliższych członków rodzin PuellaNova.pl oraz Feromony.pl. 3. PRZYSTĄPIENIE DO KONKURSU
3.1. Każda z osób (poza wymienionymi z pkt.2.1 powyżej) może wziąć udział w Konkursie poprzez wysłanie jednej wypowiedzi na adres redakcji. Każdy może wziąć udział w konkursie tylko raz! Udział w konkursie jest dobrowolny. Redakcja może, nie podając przyczyny, usunąć daną osobę z konkursu.
3.3. Przez wysłanie wiadomości e-mail na adres redakcja@puellanova.pl uczestnik akceptuje treść niniejszego Regulaminu oraz warunki Konkursu opublikowane w treści ogłoszenia Konkursu. Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach związanych z organizacją, przeprowadzeniem i rozstrzygnięciem Konkursu przez Organizatorów Konkursu.
3.4 5. Prace konkursowe nie mogą być tekstami, które zostały nagrodzone w innych konkursach. Nie mogą to być również teksty wcześniej publikowane (w czasopismach, Internecie, itp.)
4. ZASADY KONKURSU
4.1. Aby wziąć udział w Konkursie należy postąpić zgodnie z informacjami podanymi na stronie konkursowej. Należy napisać maksymalnie 3 zdania na przedstawiony w konkursie temat i wysłać je, w określonym terminie, na adres redakcji.
4.2 Uczestniczki/uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na publikację swoich prac na adres Redakcji danych przez portal PuellaNova oraz Feromony.pl. na stronie www.puellanova.pl oraz na FB. Uczestniczki/uczesnicy wysyłając zgłoszenie akceptują również, iż ich dane będą podane na stronie(mogą to być pseudonimy, jednak miejsce zamieszkania musi być aktualny i zgodny z prawdą.
4. 3 Poprzez wysłanie pracy w sposób określony w zasadach konkursu, uczestniczka/uczestnik konkursu oświadcza, że treść nadesłanej pracy nie narusza przepisów prawa ani prawem chronionych dóbr osób trzecich, a uczestniczka/uczestnik konkursu jest w pełni uprawniony do zgłoszenia wiersza do Konkursu oraz udzielenia zezwolenia na jego publikację.
5. ZASADY UCZESTNICTWA
5.4. Po zakończeniu nadsyłania odpowiedzi odbędzie się narada Redakcji w celu wyłonienia laureatów.
5.5. .Warunkiem otrzymania nagrody będzie kontakt z Redakcją w ciągu tygodnia od informacji o wygranej (lub w ciągu innego czasu jeśli postanowienia końcowe będą inne) nagrody zostaną wysłane (mailowo lub pocztą w zależności od fundatora) ciągu 10 dni roboczych od otrzymania danych.
6. NAGRODY W KONKURSIE
6.1 Nagroda główna to butelka feromonów BTB ufundowanych orzez Feromony.pl.
9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
9.1. Regulamin niniejszego Konkursu jest dostępny na stronie WWW.puellanova.pl
9.2. PuellaNova informuje, iż dane osobowe uczestników Konkursu tj. imię, nazwisko, adres będą przetwarzane przez Organizatora Konkursu wyłącznie na zasadach określonych w Regulaminie, w szczególności w celu opublikowania wyników Konkursu oraz przekazania laureatom nagrody. Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne, lecz ich brak uniemożliwia wysłanie przyrzeczonych w Konkursie nagród. Dane osobowe uczestników Konkursu będą chronione zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych. PuellaNova informuje, iż dane osobowe laureatów Konkursu mogą zostać opublikowane na stronach internetowych PuellaNova. Dane nie będą przekazywane osobom/podmiotom trzecim.
9.3. Biorąc udział w Konkursie uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na wszystkie zasady zawarte w Regulaminie.
9.4. Udział w konkursie jest bezpłatny i dobrowolny
9.5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie znajdować będą przepisy Kodeksu Cywilnego, a w szczególności art. 919 – 921 Kodeksu Cywilnego.
9.6. PuellaNova przysługuje prawo do zmian Regulaminu w każdym momencie oraz do przerwania konkursu bez podania przyczyny.
9.7. Nagrody nie podlegają zamianie na ich równowartość pieniężną.
9.8. Nagrody zostaną wysłane pocztą polską. PuellaNova nie odpowiada za jakość usług tej firmy. Nagrody zostaną wysłane w ciągu 14 dni roboczych od ogłoszenia wyników
9.10. Konkurs jest organizowany przez PuellaNova, redakcja decyduje o tym, kto wygra, nie ma możliwości odwołania od tej decyzji.
10.Niniejszy konkurs nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z 29 lipca 1992 roku o grach losowych i zakładach wzajemnych (Dz. U. nr 68, poz. 34]

Podziel się na:
 • Facebook
 • Wykop
 • Blip
 • Gadu-Gadu Live
 • Dodaj do ulubionych
 • Drukuj
 • email
 • PDF
 • Twitter
 • Śledzik
 • Google Bookmarks
 • Blogger.com
 • Grono.net

Dodaj komentarz