Jak skorzystać z dotacji MEN?

Zgodnie z reformą podręcznikową, którą zaczęto wprowadzać w życie od roku szkolnego 2014/2015, Ministerstwo Edukacji Narodowej ma obowiązek zapewnić dotację celową na podręczniki szkolne dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych. W związku z tym, pojawia się zasadnicza kwestia: jakie kroki należy przedsięwziąć, aby skorzystać z dotacji MEN?


Na mocy przepisów

Na podstawie Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 811) z dnia 30 maja 2014 roku, Ministerstwo Edukacji Narodowej zobowiązało się do zapewnienia bezpłatnych podręczników dla szkół podstawowych i gimnazjów. Proces ten nie mógłby się odbyć bez kooperacji mniejszych podmiotów, na przykład dyrekcji poszczególnych szkół, z wojewodami danych okręgów administracyjnych. Warto podkreślić, że obowiązek złożenia wniosku o dotację celową, spoczywa bezpośrednio na barkach dyrektorów placówek edukacyjnych. Dyrektor szkoły, na podstawie propozycji sporządzonej przez zespół nauczycieli, ustala zestaw podręczników i materiałów ćwiczeniowych, obowiązujących przez co najmniej 3 lata szkolne, we wszystkich oddziałach danej klasy. Przypomnijmy, że kroki te są zgodne z Art. 22ac. 1 Ustawy o systemie oświaty, która mówi o tym, że „uczniowie szkół podstawowych i gimnazjalnych mają prawo do bezpłatnego dostępu do podręcznika i materiałów ćwiczeniowych, przeznaczonych do obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego„.

Oto kroki, jakie szkoła musi podjąć, aby skorzystać z dotacji MEN:

– Dyrektor placówki edukacyjnej ma obowiązek złożenia wniosku o udzielenie dotacji. Do wniosku powinny być dołączone informacje niezbędne dla ustalenia wysokości kwoty, jaką Ministerstwo Edukacji Narodowej przyzna na zakup materiałów dydaktycznych.
– Wniosek wraz z informacją powinien zostać złożony po 15 marca, jednak nie później niż do 15 września. Warto pamiętać, że dokumenty złożone przed 25 sierpnia powinny zostać zaktualizowane o informacje uwzględniające wyniki postępowania rekrutacyjnego w danej szkole. Istotną w tym kontekście kwestią, jest uwzględnienie we wniosku składanym przez dyrektora szkoły ostatecznej liczby uczniów, którym należy zapewnić dostęp do bezpłatnych materiałów edukacyjnych. Jeżeli zdarzy się taka sytuacja, iż na skutek aktualizacji danych, niezbędnych dla ustalenia wysokości wsparcia finansowego, wnioskowana kwota dotacji ulegnie zmniejszeniu, dyrektor placówki ma obowiązek dokonania zwrotu nadwyżki do wojewody. Czynność tę powinien przedsięwziąć nie później, niż do 31 stycznia kolejnego roku.
– Dyrektor szkoły składa wniosek o dotację celową do organu prowadzącego. Następnie po rozpatrzeniu wniosku, organ prowadzący przekazuje fundusze na zakup podręczników. Jak się okazuje, sprawne uporanie się z formalnościami naprawdę się opłaca, bowiem ci z dyrektorów, którzy odpowiednio szybko złożyli niezbędne dane (tuż po 15 marca), pieniądze na zaopatrzenie szkół w podręczniki otrzymali już w maju.
– Dotacja celowa na zakup materiałów dydaktycznych jest przekazywana od 1 maja do 15 października. Może być wykorzystana na zapewnienie niezbędnych pomocy edukacyjnych dla uczniów do końca roku budżetowego. Dotacja celowa, począwszy od roku szkolnego 2015/2016 roku jest udzielania na wyposażenie uczniów klas I, II i IV szkoły podstawowej, a także uczniów I klas gimnazjum w podręczniki i materiały ćwiczeniowe. W kolejnych latach reforma podręcznikowa będzie obejmować kolejne klasy szkoły podstawowej i gimnazjum.

Im szybciej, tym lepiej
Należy pamiętać, że system udzielania dotacji celowej działa tak elastycznie, jak to tylko możliwe, dlatego też każdy z dyrektorów szkoły ma realny wpływ na moment otrzymania dotacji – im szybciej złoży stosowny wniosek, tym krócej musi oczekiwać na przekazanie niezbędnych środków. Kwestię tę w liście skierowanym do dyrektorów szkół podkreśliła szefowa Ministerstwa Edukacji Narodowej, Joanna Kluzik-Rostkowska.

books

Dyrektorzy szkół powinni również pamiętać, że nie tylko pozyskanie dotacji należy dobrze zaplanować w czasie, biorąc pod uwagę obowiązujące terminy. Powinni również pamiętać, że czasu wymaga też sam proces wyboru tytułów, jak i złożenia zamówienia i dokończenia procesu zakupu zestawów ćwiczeń oraz podręczników. Odpowiedniemu nadzorowi podlegać również powinien sam proces logistyczny, polegający na dostarczeniu zamówienia pod wskazany adres. Z myślą o dyrektorach szkół, MEN stworzyło aplikację internetową, za pomocą której można będzie złożyć zamówienie na podręczniki oraz udostępnić dane adresowe do wysyłki materiałów. Wraz z początkiem roku szkolnego, pomoce naukowe powinni trafić do rąk uczniów.

Szczegółowe informacje na temat procedury ubiegania się o dotację celową można znaleźć na stronie www.wsipnet.pl/.

 

fot. pixabay.com

Podziel się na:
 • Facebook
 • Wykop
 • Blip
 • Gadu-Gadu Live
 • Dodaj do ulubionych
 • Drukuj
 • email
 • PDF
 • Twitter
 • Śledzik
 • Google Bookmarks
 • Blogger.com
 • Grono.net

Dodaj komentarz