Konkurs jesienny – wygraj kupony na sandwicze w restauracji Subway

Czas na jesienny konkurs PuellaNova.pl ! Tym razem do wygrania kupony do restauracji Subway.

Co zrobić, aby wziąć udział w konkursie?

Prześlij nam swój ulubiony przepis na jesienne danie! 

Na odpowiedzi czekamy do 30.09.2019 adres e-mail: redakcja@puellanova.pl  – mail z tytułem „konkurs Subway”  prosimy o podpisywanie się imieniem i nazwiskiem oraz miejscem zamieszkania!

Do wygrania super nagrody : 

kupony na dowolne sandwicze w restauracji Subway oraz kubki Subway! 

Wśród odpowiedzi wybierzemy aż 5 najciekawszych, najbardziej oryginalnych przepisów.

Wyniki konkursu ogłosimy do 10.10.2018 na łamach PuellaNova.pl

Wysyłając nam odpowiedzi zgadzasz się na przesłanie nam danych (imię i nazwisko oraz miejsce zamieszkania) wyłącznie do celów organizacji i rozstrzygnięcia konkursu. Zgadzasz się również z regulaminem zamieszczonym poniżej.

ROŚLINY LECZNICZE – lecz się zdrowo, naturalnie!

Subway_zdj

 


REGULAMIN KONKURSU

1. ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA KONKURSU

1.1. Organizatorem konkursu jest PuellaNova , Internetowe

Pismo Kobiece oraz  Subway

1.2. Konkurs będzie trwał 18.09-30.09 2018

1.3. Konkurs nie jest grą losową i udział w nim jest dobrowolny

1.3 Informację o wygranych laureatki/laureaci otrzymają w ciągu 10 dni od zakończenia konkursu. Wyniki konkursu będą opublikowane na portalu PuellaNova.pl oraz FB

. 2. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

2.1. W Konkursie mogą wziąć udział wszystkie osoby pełnoletnie lub osoby niepełnoletnie, (które mają zgodę rodziców lub opiekunów na wzięcie udziału w Konkursie),będące fan(k)ami PuellaNova na portalu FaceBook, za wyjątkiem pracowników i najbliższych członków rodzin pracowników PuellaNova i Subway

3. PRZYSTĄPIENIE DO KONKURSU

3.1. Każda z osób (poza wymienionymi z pkt.2.1 powyżej) może wziąć udział w Konkursie poprzez wysłanie w okresie trwania Konkursu wiadomości na adres redakcja@puellanova.pl

3.3. Przez rejestrację w Portalu uczestnik akceptuje treść niniejszego Regulaminu oraz warunki Konkursu opublikowane w treści ogłoszenia Konkursu. Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach związanych z organizacją, przeprowadzeniem i rozstrzygnięciem Konkursu przez Organizatorów Konkursu.

4. ZASADY KONKURSU

4.1. Aby wziąć udział w Konkursie należy postąpić zgodnie z informacjami podanymi na stronie konkursowej.

5. DANE OSOBOWE

5.1 Dane osobowe (imię i nazwisko oraz miejsce zamieszkania) będą potrzebne wyłącznie dla celów konkursu, nie będą przechowywane ani przetwarzane. Dane laureatek/laureatów będą potrzebne wyłącznie jednorazowo, do wysyłki nagród. 

.

6. NAGRODY W KONKURSIE

6.1 Nagrodami są zestawy (kupon oraz kubek) ufundowane przez Subway, które zostaną przekazane drogą pocztową przed Redakcje w ciągu trzech tygodni od daty otrzymania danych potrzebnych do wysyłki

9.1. Regulamin niniejszego Konkursu jest dostępny na stronie WWW.puellanova.pl

9.2. PuellaNova informuje, iż dane osobowe uczestników Konkursu tj. imię, nazwisko, adres będą przetwarzane przez Organizatora Konkursu wyłącznie na zasadach określonych w Regulaminie, w szczególności w celu opublikowania wyników Konkursu oraz przekazania laureatom nagród konkursowych. Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne, lecz ich brak uniemożliwia wysłanie przyrzeczonych w Konkursie nagród. Dane osobowe uczestników Konkursu będą chronione zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych. PuellaNova informuje, iż dane osobowe laureatów Konkursu mogą zostać opublikowane na stronach internetowych

PuellaNova.

9.3. Biorąc udział w Konkursie uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na wszystkie zasady zawarte w Regulaminie.

9.4. PuellaNova nie ponosi odpowiedzialności za działalność podmiotów świadczących usługi pocztowe, bankowe lub telekomunikacyjne, w tym zapewniające dostęp do sieci Internet.

9.5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie znajdować będą przepisy Kodeksu Cywilnego, a w szczególności art. 919 – 921 Kodeksu Cywilnego.

9.6. PuellaNova przysługuje prawo do zmian Regulaminu

9.7. Nagrody nie podlegają zamianie na ich równowartość pieniężną. 

9.8. Decyzja jest ostateczna

Podziel się na:
 • Facebook
 • Wykop
 • Blip
 • Gadu-Gadu Live
 • Dodaj do ulubionych
 • Drukuj
 • email
 • PDF
 • Twitter
 • Śledzik
 • Google Bookmarks
 • Blogger.com
 • Grono.net

Dodaj komentarz