Konkurs Walentynkowy – wygraj książkę ABC związków i elegancki kubek PuellaNova!

„ABC Związków” jest efektem 9 lat praktyki i prowadzenia szkoleń w Polsce z zakresu uwodzenia oraz relacji damsko – męskich. Jej pierwowzorem były 40-godzinne szkolenia wydane na 35 płytach DVD przez szkołę uwodzenia i relacji damsko-męskich Perfect Dating. „ABC Związków” – to druga po „ABC Pewności siebie i atrakcyjności” (od momentu ukazania się nieprzerwanie utrzymuje się na liście bestsellerów naszego wydawnictwa) książka z naszego nowego cyklu wydawniczego.

 

Jak wziąć udział w konkursie?
Nagrodzimy najciekawsze opisy najlepszych pomysłów na Walentynki! Mamy do rozdania aż 5 egzemplarzy, zapraszamy do zabawy! Autorka/autor najciekawszej wypowiedzi, otrzyma dodatkowo kubek PuellaNova, z limitowanej kolekcji!

Aby wziąć udział, należy wysłać na adres redakcja@puellanova.pl maila z tytułem „Konkurs ABC związków” do 24.02.2014 . Prosimy o podpisywanie się imieniem i nazwiskiem bądź Nickiem używanym na PuellaNova oraz o podanie miejsca zamieszkania. O dane potrzebne do wysyłki będziemy prosić wyłącznie laureatki/laureatów!

O tym, kto otrzyma nagrody, dowiecie się w ciągu ok.10 dni od zakończenia konkursu!

 

REGULAMIN KONKURSU
1. ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA KONKURSU
1.1. Organizatorem konkursu jest PuellaNova , Internetowe Pismo Kobiece oraz Wydawnictwo Sensus .
1.2. Konkurs będzie trwał od 11.02.2014-24.02.2014
1.3 Informacje o wygranych pojawi się na stronie PuellaNova w ciągu ok.10 dni od zakończenia konkursu.
1.4 Najlepsze wypowiedzi mogą (ale nie muszą) być wykorzystane przez organizatorów czyli PuellaNova.pl oraz wydawnictwo Sensus, zawsze z podpisem autorki/autora i jej wcześniejszym powiadomieniem
2. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE
2.1. W Konkursie mogą wziąć udział wszystkie osoby pełnoletnie zarejestrowane na stronie PuellaNova za wyjątkiem pracowników i najbliższych członków rodzin PuellaNova.pl oraz wydawnictwa Sensus
3. PRZYSTĄPIENIE DO KONKURSU
3.1. Każda z osób (poza wymienionymi z pkt.2.1 powyżej) może wziąć udział w Konkursie poprzez wysłanie jednej wypowiedzi na adres redakcji. Każdy może wziąć udział w konkursie tylko raz! Udział w konkursie jest dobrowolny. Redakcja może, nie podając przyczyny, usunąć daną osobę z konkursu.
3.3. Przez wysłanie wiadomości e-mail na adres redakcja@puellanova.pl uczestnik akceptuje treść niniejszego Regulaminu oraz warunki Konkursu opublikowane w treści ogłoszenia Konkursu. Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach związanych z organizacją, przeprowadzeniem i rozstrzygnięciem Konkursu przez Organizatorów Konkursu.
3.4 5. Prace konkursowe nie mogą być tekstami, które zostały nagrodzone w innych konkursach. Nie mogą to być również teksty wcześniej publikowane (w czasopismach, Internecie, itp.)
4. ZASADY KONKURSU
4.1. Aby wziąć udział w Konkursie należy postąpić zgodnie z informacjami podanymi na stronie konkursowej. Należy napisać maksymalnie 3 zdania na przedstawiony w konkursie temat i wysłać je, w określonym terminie, na adres redakcji.
4.2 Uczestniczki/uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na publikację swoich prac przez portal PuellaNova oraz wydawnictwo Sensus na stronie www.puellanova.pl oraz na FB
4. 3 Poprzez wysłanie pracy w sposób określony w zasadach konkursu, uczestniczka/uczestnik konkursu oświadcza, że treść nadesłanej pracy nie narusza przepisów prawa ani prawem chronionych dóbr osób trzecich, a uczestniczka/uczestnik konkursu jest w pełni uprawniony do zgłoszenia wiersza do Konkursu oraz udzielenia zezwolenia na jego publikację.
5. ZASADY UCZESTNICTWA
5.4. Po zakończeniu nadsyłania odpowiedzi odbędzie się narada Redakcji w celu wyłonienia laureatów.
5.5. .Warunkiem otrzymania nagrody będzie kontakt z Redakcją w ciągu tygodnia od informacji o wygranej (lub w ciągu innego czasu jeśli postanowienia końcowe będą inne) nagrody zostaną wysłane (mailowo lub pocztą w zależności od fundatora) ciągu 10 dni roboczych od otrzymania danych.
6. NAGRODY W KONKURSIE
6.1 Nagroda główna to książka „ABC związków” oraz kubek PuellaNova z limitowanej kolekcji, 4 pozostałe nagrody to książki ABC związków.
9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
9.1. Regulamin niniejszego Konkursu jest dostępny na stronie WWW.puellanova.pl
9.2. PuellaNova informuje, iż dane osobowe uczestników Konkursu tj. imię, nazwisko, adres będą przetwarzane przez Organizatora Konkursu wyłącznie na zasadach określonych w Regulaminie, w szczególności w celu opublikowania wyników Konkursu oraz przekazania laureatom nagrody. Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne, lecz ich brak uniemożliwia wysłanie przyrzeczonych w Konkursie nagród. Dane osobowe uczestników Konkursu będą chronione zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych. PuellaNova informuje, iż dane osobowe laureatów Konkursu mogą zostać opublikowane na stronach internetowych PuellaNova. Dane nie będą przekazywane osobom/podmiotom trzecim.
9.3. Biorąc udział w Konkursie uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na wszystkie zasady zawarte w Regulaminie.
9.4. Udział w konkursie jest bezpłatny i dobrowolny
9.5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie znajdować będą przepisy Kodeksu Cywilnego, a w szczególności art. 919 – 921 Kodeksu Cywilnego.
9.6. PuellaNova przysługuje prawo do zmian Regulaminu w każdym momencie oraz do przerwania konkursu bez podania przyczyny.
9.7. Nagrody nie podlegają zamianie na ich równowartość pieniężną.
9.8. Nagrody zostaną wysłane pocztą polską. PuellaNova nie odpowiada za jakość usług tej firmy. Nagrody zostaną wysłane w ciągu 14 dni roboczych od ogłoszenia wyników
9.10. Konkurs jest organizowany przez PuellaNova, redakcja decyduje o tym, kto wygra, nie ma możliwości odwołania od tej decyzji.
10.Niniejszy konkurs nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z 29 lipca 1992 roku o grach losowych i zakładach wzajemnych (Dz. U. nr 68, poz. 341 z późn. zm.).

 

Podziel się na:
 • Facebook
 • Wykop
 • Blip
 • Gadu-Gadu Live
 • Dodaj do ulubionych
 • Drukuj
 • email
 • PDF
 • Twitter
 • Śledzik
 • Google Bookmarks
 • Blogger.com
 • Grono.net

Dodaj komentarz