Metoda Gordona w pytaniach i odpowiedziach

Metoda Gordona. Coraz więcej się o niej mówi, coraz częściej słychać głosy zarówno jej przeciwników, jak i zwolenników. Czym jest, na czym polega jej niezwykłość i czy warto ją wypróbować? PN:Na czym, mówiąc krótko, polega metoda Gordona?

Violetta Kruczkowska – licencjonowany reprezentant Gordon Training Internationa: Metoda Gordona pozwala na przekazywanie wiedzy o skutecznej komunikacji w rodzinie i nie tyl-ko. Trening Sutecznego Rodzica, Trening Skutecznego Nauczyciela czy Trening Skutecznej Komunikacji dzieci i młodzieży rządzi się tymi samymi zasadami, co trening sportowy, przygotowując rodziców, nauczycieli, dzieci, młodzież czy inne osoby do osiągania sukcesu w relacjach z innymi, ograniczając dydaktykę do nauczenia się koniecznych reguł. Z drugiej strony metoda Gordona to idea, filozofia, która wymaga zmiany sposobu myślenia, postawy, pogladów, niekiedy przewartościowania, czyli zmian na głębszym poziomie. Główną zaletą metody Gordona jest fakt, że prowadzona jest w 48 krajach od blisko 50 lat, co zapewnia jej uniwersalność oraz oparcie na doświadczeniu. Daje to gwarancję, że została sprawdzona w praktyce. Dotyczy relacji międzyludzkich i daje konkretne narzędzia np. do rozwiązywania konfliktów tak, by obie strony były zadowolone lub konfrontacji w przypadku nieakceptowanego zachowania. Poza tym jest nau-czana przez wykwalifikowanych trenerów, co zapewnia wysoką jakość. Nauczanie „wspierają” ma-teriały szkoleniowe, wykorzystujące wieloletni dorobek intelektualny Gordon Training Interational.

Jakie są korzyści z niej płynące?

Metoda Gordona pomaga zmienić sposób komunikowania się. Jest to kurs bardzo praktyczny. Uczy rodziców, nauczycieli i inne osoby języka akceptacji. Uczestnicy nabierają  umiejętności formułowania konkretnych komunikatów, w zależności od sytuacji, w której się znajdują w relacji z dziećmi czy innymi osobami. Uczą się jak naprawdę słuchać, kiedy dzieci przeżywają problemy, jak unikać barier w komunikacji i tego, że nie należy etykietować swoich dzieci, ale właściwie określać ich konkretne zachowania, dzięki czemu stają się bardziej uważni na potrzeby dziecka i własne. Jednak jedną z najważniejszych umiejętności jest sześć kroków metody bez przegranych, które służą rozwiązywaniu kofliktów. Taki sposób rozmowy przenosi się na wszystkie relacje. Inaczej zaczynamy zwracać się do partnera, własnych rodziców czy kolegów w pracy. Potrzebujemy tylko dać sobie czas. To tak jak z nauką każdej nowej umiejętności. Każdy kurs Gordona daje możliwość poznania siebie. Często np. uczestnicy Treningu Skutecznego Rodzica przypominają sobie, że poza rolą rodzica są po prostu ludźmi mającymi własne potrzeby. Między innymi dzięki temu stają się bardziej otwarci na to, by bardziej zaufać dziecku i uwierzyć w jego możliwości, by towarzyszyć mu w trudnych momentach zamiast brać na siebie rozwiązywanie jego problemów.

To nie jest łatwe, przecież każdy rodzic chce dobrze, podsuwa rozwiązania, bo jest starszy, mądrzejszy….

Jeśli chcemy dobrze, to dajmy powiedzieć dziecku co przeżywa bez np. Moralizowania. Bądźmy dla  niego  „ścianą płaczu”. Dzieci, za które rodzice rozwiązywali problemy wyrastają na osoby, którym trudniej przychodzi samodzielne szukanie rozwiązań. Dorosły człowiek idzie do terapeuty czy przyjaciela bardzo często po to, aby się po prostu wygadać. Otwierając się przed drugim człowiekiem, jednocześnie szuka rozwiązania. Tak samo jest z dzieckiem. Trzeba zaufać, że ono może i potrafi znaleźć właściwe dla siebie rozwiązanie problemu. Trzeba akceptować to, co przeżywa dziecko, a nie temu zaprzeczać. Kiedy dorastające dziecko ma problem i emocje z nim związane, a rodzic mówi: „Wiesz, kiedy byłem w Twoim wieku….”, to wcale dziecku nie pomaga, opowieści rodzica o jego doświadczeniach, z perspektywy czasu, nie mają dla niego w tym momencie żadnej wartości. Słuchanie przynosi niezwykłe skutki. Na kursach Gordona uczymy, jak słuchać uczuć czy faktów, dzięki czemu pozwalamy dziecku na przeżywanie i poradzenie sobie z nagromadzonym bagażem emocjonalnym. Kiedy młodsze dziecko się przewróci, nie mówmy dmuchając w kolano: „Już nie boli, prawda?”. Bo boli! Kiedy my się przewrócimy, też nas boli.

Dla kogo jest przeznaczona?

Właściwie dla wszystkich. Gordon stworzył programy skierowane do rodziców, nauczycieli, dzieci i młodzieży, ludzi biznesu. Metoda stosowana jest niemal na całym świecie. Umiejętności Gordona są podstawowymi umiejętnościami komunikacyjnymi, które wychodzą poza różnice międzykulturowe czy wiekowe.  Są stosowane z powodzeniem w krajach europejskich, Północnej i Południowej Ameryce jak i w takich krajach jak Chiny, Japonia, Południowa Afryka, Meksyk, Izrael, Egipt i Li-ban, kulturowo różniących się od siebie.
Metoda Gordona sprawdza się skutecznie we  wszystkich wymienionych wyżej krajach  i stosowa-na jest wobec niemowląt, dzieci, nastolatków i dorosłych. Wykorzystywana jest też w komunikacji z dziećmi z deficytami umysłowymi oraz tzw. „trudnymi dziećmi”.

Proszę przybliżyć krótko osobę samego Gordona

Dr Thomas Gordon to nieżyjący już amerykański psycholog, psychoterapeuta i doradca rodzinny.  Był konsultantem i doradcą Białego Domu do spraw rodziny oraz członkiem rzeczywistym Amery-kańskiego Towarzystwa Psychologicznego. W 1999 r. odebrał złoty medal za zasługi dla psychologii w służbie społecznej. Był trzykrotnie nominowany do Pokojowej Nagrody Nobla. Autor wielu książek wydanych aż w 28 językach. Ich sprzedaż przekracza rocznie kilka milionów egzemplarzy. W Polsce ukazały się między innymi tytuły: „Wychowanie bez porażek”, „Jak dobrze żyć z ludźmi” oraz „Wychowanie bez porażek w szkole”.

Czyli metody Gordona można nauczyć się z książki?

Samo przeczytanie książki to za mało, metody Gordona nie można się z niej  nauczyć. Przez wiele lat komunikujemy się w określony sposób, mamy swoje nawyki, przyzwyczajenia. Metody wycho-wawcze też wynosimy z domu. Aby zacząć inaczej się komunikować np. z dziećmi i wyrobić wła-sny pogląd na wychowanie potrzebujemy dokonać  zmian w sobie, w swoim myśleniu, w postawie. Niestety łatwiej nauczyć się pewnych technik niż zmienić własną postawę. Bez zrozumienia filozofii metody Gordona, używając tylko technik zawartych w książkach robi się to w niewłaściwy sposób, w niewłaściwym obszarze i nie odnosi sukcesu, później często szukając winy na zewnątrz czy krytykując metodę. Kurs zawiera unikalne treści, materiały i przede wszystkich mnóstwo ćwiczeń praktycznych. Czym innym jest czytanie o metodzie, a czym innym nauka jej stosowania w praktyce.

Po co rodzic ma się szkolić, czy sama miłość i instynkt nie wystarczą by wychować dziecko?

Miłość jest bardzo ważnym elementem rodzicielstwa, ale… dzieci nie przychodzą na świat z instrukcją obsługi. Istnieje ogromna liczba dowodów na to, że nieefektywne wychowywanie jest przyczyną wielu problemów dzieci i nastolatków, z jakimi muszą się oni borykać potem przez całe swoje życie

Wiele błędów w wychowaniu powstaje między innymi na skutek braku lub złej komunikacji. Dziś wiemy już, że szkolenie rodziców może mieć znaczący wpływ na sposób, w jaki wychowują oni swoje dzieci. Wiemy również, że skuteczne rodzicielstwo może zapobiec wielu, jeśli nie większości, problemom. W rzeczywistości może ono zrobić znacznie więcej. Skuteczne rodzicielstwo może zbudować takie relacje rodzinne, w których obie strony – rodzice i dzieci – mogą przeżywać swój rozkwit.

Na rynku wiele jest różnego rodzaju szkół dla rodziców. Czym wyróżnia się ta metoda? Jakie są jej zalety?

TSR to filozofia oraz umiejętności komunikowania się i rozwiązywania konfliktów, mających na celu pomoc rodzicom w zbudowaniu oraz podtrzymaniu takich demokratycznych relacji pomiędzy nimi a dziećmi oraz pomiędzy samymi rodzicami, które są korzystne dla obu stron. Modelem koncepcyjnym jest tu tzw. Okno Zachowania, schemat nakreślony przez dr Gordona, pomagający określić stronę/osobę, która w danej sytuacji ma problem. Rodzice uczą się wykorzystywać okna przy podejmowaniu decyzji, której umiejętności należy użyć w danej sytuacji, w zależności od tego, kto ma problem (do kogo należy rozwiązanie problemu). W tej metodzie ogromny nacisk kładzie się na naukę umiejętności komunikowania się i rozwiązywania konfliktów, a następnie wykorzystania ich zarówno w domu, jak i we wszystkich formach relacji.

Czy można z niej skorzystać wyłącznie dzięki kursom organizowanym w dużych miastach?

Na ten moment tak. Ciągle jeszcze jest nas zbyt mało. Mam na myśli trenerów metody Gordona. Centrum Komunikacji Gordona w Polsce organizuje szkolenia trenerów, a dosłownie trenerów kon-kretnych programów, TSR, TSN. TSK dzieci i młodzieży itd. Żeby zostać trenerem trzeba znać ma-teriał, ideę i posiadać umiejętności. Nie można uczyć np. TSR a potem „wyłączyć się” i odłożyć umiejętności na „półkę”.  W TSR musisz naprawdę pokazywać na codzień samym sobą to czego nauczasz. Właściwie żyć według zasad TSR. I to jest najtrudniejsza część w byciu trenerem metody Gordona,  zmiana swojego sposobu myślenia i starych nawyków. Od czasu wprowadzenia metody Gordona do Polski, trenerami TSR czy TSN zostały osoby z różną pozycją społeczną, różnej płci i w różnym wieku. Dobry i skuteczny trener odnosi się do innych osób z szacunkiem i swoim za-chowaniem dostarcza wzorów umiejętności stosowania metody Gordona. Osobiście często jeżdzę po całej Polsce, jeśli są osoby chętne do zorganizowania kursu w małej miejscowości, tam też pojadę.

———————————————————————————————————————–


Centrum Komunikacji Gordona rozpoczęło swoją działalność w 2005 roku i od tej pory jest wy-łącznym licencjonowanym reprezentantem Gordon Training International w Polsce. Jest firmą szkoleniową i edukacyjną oferującą szkolenia mające na celu poprawienie efektywności i jakości relacji międzyludzkich.
Więcej informacji na: www.gordon.edu.pl

Violetta Kruczkowska – licencjonowany reprezentant Gordon Training International i najbardziej doświadczony trener metody Gordona w Polsce. Psycholog, psychoterapeuta systemowy, trener ART-u (trening zastępowania agresji), prezes Fundacji „Wychowanie bez porażek”.
Wraz z mężem popularyzuje ideę dr Thomasa Gordona i wprowadza do Polski jego programy szkoleniowe.

Podziel się na:
 • Facebook
 • Wykop
 • Blip
 • Gadu-Gadu Live
 • Dodaj do ulubionych
 • Drukuj
 • email
 • PDF
 • Twitter
 • Śledzik
 • Google Bookmarks
 • Blogger.com
 • Grono.net

Dodaj komentarz