Nowy artykuł !

To kolejna ksi??ka autorki s?ynnych „Monologów Waginy”. Tym razem Eve Ensler podejmuje temat kobiecych cia?, które sprawiaj? ich posiadaczkom wiele k?opotów. Kompleksy na punkcie brzucha mog? zabi? rado?? ?ycia i jakkolwiek by to banalnie i p?ytko nie brzmia?o, wiele kobiet wstydliwie zakrywaj?cych „oponki” zrozumie, o czym mowa.Dobre cia?o” jest mniej kontrowersyjn? i, niestety, tak?e mniej ciekaw? i oryginaln? ksi??k? ni? „Monologi Waginy”, wci?? jednak warta przeczytania, bo mo?e przynie?? ciekawe refleksje. O swoich grubych, wstr?tnych albo chudych, wym?czonych, wyg?odzonych cia?ach opowiadaj? ró?ne kobiety, o najró?niejszym pochodzeniu i statusie ?yciowym. Ka?da marzy o tym samym – wiecznie pi?knym wygl?dzie, g?adkiej skórze i b?askim brzuchu.

Dlaczego tak nisko upadamy my?l?c o sobie, sk?d w nas, kobietach tyle pró?no?ci, która prowadzi do chorób psychicznych, ka?e nam zg?asza? si? do chirurga, ?wiczy? do upad?ego i katowa? si? drastycznymi dietami? „Dobre cia?o” nie daje odpowiedzi na to pytanie, pomaga jednak zastanowi? si? nad nim. Dlaczego, jak pisze autorka „tracimy z oczu ca?y ?wiat” bo patrzymy wy??cznie na cia?o? Jak mocno kult pi?knego cia?a niszczy umys?y, zabija charaktery i rado?? ?ycia. O tym pisze Eve Ensler. Przytacza ró?ne historie, pisze o jedzenie i g?odowaniu, o katowaniu siebie na w?asne ?yczenie i dr?czeniu kobiet w ró?nych kulturach. Warto przeczyta? „Dobre cia?o” bo mo?e by? to ?wietne wiadro zimnej wody na zamroczone wizj? pi?knego cia?a gor?ce g?owy. Bo przecie? jest co? wa?niejszego ni? „dobre cia?o”…

[POPULARNE] Dobre cia?o” jest mniej kontrowersyjn? i, niestety, tak?e mniej ciekaw? i oryginaln? ksi??k? ni? „Monologi Waginy”, wci?? jednak warta przeczytania, bo mo?e przynie?? ciekawe refleksje. O swoich grubych, wstr?tnych albo chudych, wym?czonych, wyg?odzonych cia?ach opowiadaj? ró?ne kobiety, o najró?niejszym pochodzeniu i statusie ?yciowym. Ka?da marzy o tym samym – wiecznie pi?knym wygl?dzie, g?adkiej skórze i b?askim brzuchu. ART[323]

Dlaczego tak nisko upadamy my?l?c o sobie, sk?d w nas, kobietach tyle pró?no?ci, która prowadzi do chorób psychicznych, ka?e nam zg?asza? si? do chirurga, ?wiczy? do upad?ego i katowa? si? drastycznymi dietami? „Dobre cia?o” nie daje odpowiedzi na to pytanie, pomaga jednak zastanowi? si? nad nim. Dlaczego, jak pisze autorka „tracimy z oczu ca?y ?wiat” bo patrzymy wy??cznie na cia?o? Jak mocno kult pi?knego cia?a niszczy umys?y, zabija charaktery i rado?? ?ycia. O tym pisze Eve Ensler. Przytacza ró?ne historie, pisze o jedzenie i g?odowaniu, o katowaniu siebie na w?asne ?yczenie i dr?czeniu kobiet w ró?nych kulturach. Warto przeczyta? „Dobre cia?o” bo mo?e by? to ?wietne wiadro zimnej wody na zamroczone wizj? pi?knego cia?a gor?ce g?owy. Bo przecie? jest co? wa?niejszego ni? „dobre cia?o”…

Podziel się na:
 • Facebook
 • Wykop
 • Blip
 • Gadu-Gadu Live
 • Dodaj do ulubionych
 • Drukuj
 • email
 • PDF
 • Twitter
 • Śledzik
 • Google Bookmarks
 • Blogger.com
 • Grono.net

Dodaj komentarz