Rozmowy, które skłaniają do działania Konkurs z CoreWelness – wygraj kosmetyki !

Dla prawie 60% Polek najlepszym wsparciem w przypadku pojawienia się u nich dolegliwości nietrzymania moczu (NTM) byłoby przekazanie kontaktu do lekarza – wynika z raportu „Między nami kobietami” zrealizowanego dla marki TENA. O tym, jak przydatna jest wymiana kobiecych doświadczeń dotyczących zdrowia oraz jak od rozmowy przejść  do działania, podpowiadają eksperci kampanii „CoreWellness – wewnętrzna siła”.
Z tym związany jest nasz konkurs. Ze sprawą intymną i wciąż wstydliwą, a jednak bardzo ważną. Dotyka nie tylko, jak wielu się wydaje, pań po 50-tym roku życia, ale także młodych kobiet, szczególnie tych, które już rodziły.

Do wygrania są kosmetyki TENA

Chusteczki do higieny intymnej, lotion do ciała, krem do skóry bardzo suchej oraz płyta i mini-książka informacyjna o problemie nietrzymania moczu oraz ćwiczeniach dla pań. Jest o co walczyć!

Aby wziąć udział w konkursie należy:

Wysłać e-maila na adres redakcja@puellanova.pl do dnia 14.09.2013 do godz.24 o tytule „Konkurs TENA”, a w nim zawrzeć:

-odpowiedź na pytanie: jakie badania są potrzebne w przypadku dolegliwości NTM ? Odpowiedź znajdziesz m.in w naszym ARTYKULE oraz klikając w linki w nim podane.

-Aby wziąć udział w konkursie i walczyć o nagrodę, musisz również napisać, kto jest Twoją powierniczką/powiernikiem i dlaczego właśnie ta osoba? A może nie masz z kim porozmawiać? O tym też nam napisz! 3 najciekawsze wypowiedzi nagrodzimy fantastycznymi zestawamiKOSMETYKÓW TENA!

 

Prosimy o podpisywanie się nickiem używanym w serwisie PuellaNova oraz miejscem zamieszkania

 

 

 

 

 

REGULAMIN KONKURSU
1.    ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA KONKURSU
1.1.    Organizatorem konkursu jest PuellaNova , Internetowe Pismo Kobiece oraz marka TENA. Sponsorem nagród jest marka PuellaNova oraz Corewelness
1.2.    Konkurs będzie trwał od  31.08.2013-14.09.2013
1.3 Informacje o wygranych pojawi się na stronie PuellaNova w ciągu maksymalnie 10-14 dni od zakończenia konkursu.
2.    WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE
2.1.    W Konkursie mogą wziąć udział wszystkie osoby pełnoletnie zarejestrowane na stronie PuellaNova za wyjątkiem pracowników i najbliższych członków rodzin PuellaNova.pl oraz marki Franco Bellucci
3. PRZYSTĄPIENIE DO KONKURSU
3.1.    Każda z osób (poza wymienionymi z pkt.2.1 powyżej) może wziąć udział w Konkursie poprzez wysłanie jednej wypowiedzi na adres redakcji. Każdy może wziąć udział w konkursie tylko raz! Udział w konkursie jest dobrowolny. Redakcja może, nie podając przyczyny, usunąć daną osobę z konkursu.
3.3.    Przez wysłanie wiadomości e-mail na adres redakcja@puellanova.pl uczestnik akceptuje treść niniejszego Regulaminu oraz warunki Konkursu opublikowane w treści ogłoszenia Konkursu. Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach związanych z organizacją, przeprowadzeniem i rozstrzygnięciem Konkursu przez Organizatorów Konkursu.
3.4 5. Prace konkursowe nie mogą być tekstami, które zostały nagrodzone w innych konkursach. Nie mogą to być również teksty wcześniej publikowane (w czasopismach, internecie, itp.)
4.    ZASADY KONKURSU
4.1.  Aby wziąć udział w Konkursie należy postąpić zgodnie z informacjami podanymi  na stronie konkursowej.
4.2  Uczestniczki/uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na publikację swoich prac przez portal PuellaNova na stronie www.puellanova.pl
4. 3  Poprzez  wysłanie pracy w sposób określony w zasadach konkursu, uczestniczka/uczestnik konkursu oświadcza, że treść nadesłanej pracy nie narusza przepisów prawa ani prawem chronionych dóbr osób trzecich, a uczestniczka/uczestnik konkursu jest w pełni uprawniony do zgłoszenia wiersza do Konkursu oraz udzielenia zezwolenia na jego publikację.
5.    ZASADY UCZESTNICTWA
5.4.    Po zakończeniu nadsyłania odpowiedzi odbędzie się narada Redakcji w celu wyłonienia laureatów.
5.5. .Warunkiem otrzymania nagrody będzie kontakt z Redakcją w ciągu tygodnia od informacji o wygranej (lub w ciągu innego czasu jeśli postanowienia końcowe będą inne) nagrody zostaną wysłane w ciągu 14 dni roboczych od otrzymania WSZYSTKICH danych.
6.    NAGRODY W KONKURSIE
6.1 Nagroda główna to torba skórzana, damska, ufundowana przez firmę Franco Bellucci, oraz 2 książki, ufundowane przez PuellaNova
9.    POSTANOWIENIA KOŃCOWE
9.1.    Regulamin niniejszego Konkursu jest dostępny na stronie WWW.puellanova.pl
9.2.    PuellaNova informuje, iż dane osobowe uczestników Konkursu tj. imię, nazwisko, adres będą przetwarzane przez Organizatora Konkursu wyłącznie na zasadach określonych w Regulaminie, w szczególności w celu opublikowania wyników Konkursu oraz przekazania laureatom nagrody. Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne, lecz ich brak uniemożliwia wysłanie przyrzeczonych w Konkursie nagród. Dane osobowe uczestników Konkursu będą chronione zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych. PuellaNova informuje, iż dane osobowe laureatów Konkursu mogą zostać opublikowane na stronach internetowych PuellaNova. Dane nie będą przekazywane osobom/podmiotom trzecim.
9.3.    Biorąc udział w Konkursie uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na wszystkie zasady zawarte w Regulaminie.
9.4. Udział w konkursie jest bezpłatny i dobrowolny
9.5.    W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie znajdować będą przepisy Kodeksu Cywilnego, a w szczególności art. 919 – 921 Kodeksu Cywilnego.
9.6.    PuellaNova  przysługuje prawo do zmian Regulaminu w każdym momencie oraz do przerwania konkursu bez podania przyczyny.
9.7. Nagrody nie podlegają zamianie na ich równowartość pieniężną.
9.8. Nagrody zostaną wysłane pocztą polską. PuellaNova nie odpowiada za jakość usług tej firmy. Nagrody zostaną wysłane w ciągu 14 dni roboczych od ogłoszenia wyników
9.10. Konkurs jest organizowany przez PuellaNova, redakcja decyduje o tym, kto wygra, nie ma możliwości odwołania od tej decyzji.
10.Niniejszy konkurs nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z 29 lipca 1992 roku o grach losowych i zakładach wzajemnych (Dz. U. nr 68, poz. 341 z późn. zm.).

Podziel się na:
 • Facebook
 • Wykop
 • Blip
 • Gadu-Gadu Live
 • Dodaj do ulubionych
 • Drukuj
 • email
 • PDF
 • Twitter
 • Śledzik
 • Google Bookmarks
 • Blogger.com
 • Grono.net

Dodaj komentarz