Diagnoza i leczenie raka przytarczyc

Istnieją cztery ogólne scenariusze diagnozowania raka przytarczyc:
• Podejrzewa się obecność raka przytarczyc opartego na objawach i oznakach. Operacja jest wykonywana w celu usunięcia raka.
• Pacjent z nadczynnością przytarczyc przechodzi operację w celu usunięcia jednego lub większej liczby gruczołów, o których uważa się, że zawierają gruczolaka lub przerost. Podczas operacji okazuje się, że podstawowa zmiana jest najbardziej prawdopodobnym rakiem.
• Podobnie, pacjent z nadczynnością przytarczyc przechodzi operację w celu usunięcia jednego lub większej liczby gruczołów, o których uważa się, że zawierają gruczolaka lub przerost. Po zakończeniu operacji stwierdzono, że wycięta próbka zawiera raka.
• Kiedy po operacji pojawią się objawy nadczynności przytarczyc, powinno to wzbudzić podejrzenie niecałkowicie leczonego raka przytarczyc. Rak ten może być zlokalizowany na szyi lub rozprzestrzenić się na odległe narządy. W tej sytuacji przydatne może być kilka testów wizualizacji.
Scyntygrafia i ultradźwięki są przydatne w wykrywaniu nawracających guzów szyi. Tomografia komputerowa (CT) i MRI może wykryć raka w odległych narządach, takich jak płuca lub wątroba. Czasami dokładna biopsja podejrzanego guza może potwierdzić diagnozę raka.
Warunki kliniczne, leczenie i rokowanie
Rak tarczycy rozpoczyna się w przytarczycach i rozprzestrzenia się na sąsiednie struktury. Później w trakcie choroby rozprzestrzenia się na węzły chłonne, a ostatecznie na płuca i wątrobę. Najlepszym sposobem leczenia raka przytarczyc jest chirurgiczne usunięcie raka. Aby zapewnić całkowitą resekcję raka, część gruczołu tarczowego, pobliskie węzły chłonne i inne tkanki przylepne należy usunąć za pomocą próbki. Rak, który rozprzestrzenił się na odległe narządy, należy usunąć, jeśli to możliwe. Leczenie chirurgiczne nie jest możliwe, jeśli rak rozprzestrzenił się zbyt szeroko. Terapia skupia się następnie na kontrolowaniu hiperkalcemii. Ogólne środki obejmują podawanie roztworu wewnątrznaczyniowego w celu przywrócenia utraconego płynu i stymulowanie wydalania wapnia z pęcherza. Leki moczopędne to leki, które dodatkowo stymulują wydalanie wapnia z moczem. Bisfosfoniany i plecimycyna hamują uwalnianie wapnia z kości. Wykazano, że inne środki, takie jak azotan galu, leczą hiperkalcemię związaną z rakiem przytarczyc. Potrzebne są jednak dodatkowe badania w celu potwierdzenia ich skuteczności i bezpieczeństwa. Prognozy dotyczące raka przytarczyc zależą od stadium raka i kompletności resekcji chirurgicznej. Jeśli rak zostanie wykryty wcześnie i całkowicie usunięty, leczenie jest możliwe, ale według doniesień rak powraca do 20 lat po operacji. Leczenie jest mało prawdopodobne po nawrocie. Jednak przeżycie można znacznie poprawić chirurgicznie, aby usunąć jak najwięcej nawracających lub odległych nowotworów. Ogólnie rak przytarczyc rośnie i rozprzestrzenia się powoli, więc nadmiar hormonu przytarczyc jest bardziej klinicznie oczywisty niż faktyczny wzrost raka. 5 euro storten casino

Dodaj komentarza7f9babaa47801d7f284851ff028c253