Znieczulenie zewnątrzoponowe – jakie jest prawo?

 Dostałyśmy informacje od NFZ na temat znieczulenia zewnątrzoponowego. Zapraszamy do zapoznania się z nimi!

Znieczulenie zewnątrzoponowe przy porodzie może być wykonane wyłącznie ze wskazań medycznych. Aby do niego doszło, musi więc zadecydować lekarz-położnik, a nie rodząca. To nie jej odczucia, ale medyczne wyznaczniki mają decydować, czy kobieta otrzyma znieczulenie przy bolesnym porodzie.

„O zastosowaniu określonych procedur – w tym np. znieczulenia lub cięcia cesarskiego – powinny decydować wyłącznie względy medyczne, a decyzję podejmuje lekarz” Informuje Narodowy Fundusz Zdrowia.

Jak wygląda prawo?
Warto zajrzeć na strony NFZ. Przepisy dotyczące porodów regulują zapisy rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 sierpnia 2009 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego

oraz rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie standardów postępowania oraz procedur medycznych przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych z zakresu opieki okołoporodowej sprawowanej nad kobietą w okresie fizjologicznej ciąży, fizjologicznego porodu, połogu oraz opieki nad noworodkiem z dnia 23 września 2010 r.
a także Zarządzenie Nr 69/2009/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia  z dnia 3 listopada 2009 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne

Co zmieniło się w ostatnich latach?
Od połowy 2008 roku w rozliczeniach ze szpitalami obowiązuje system jednorodnych grup pacjentów. W związku z powyższym NFZ nie płaci już szpitalom za wykonanie konkretnej procedury (tak jak to było, kiedy obowiązywał tzw. katalog świadczeń szpitalnych, na podstawie którego szpitale rozliczały się z NFZ do końca czerwca 2008 roku), ale płaci uśrednione koszty całego leczenia pacjenta wyrażone w jednolitych klinicznie i kosztowo grupach (każda grupa ma określoną wartość punktową). To, w jakiej jednorodnej grupie zostanie rozliczony dany przypadek medyczny, zależy od rozpoznania choroby głównej i ewentualnie współistniejących (ICD 10), przeprowadzonych zabiegów, procedur i badań itd. Im trudniejsza i bardziej skomplikowana procedura, tym wyższa wycena grupy.

Dodatkowe informacje:
Zgodnie z załącznikiem 1a zarządzenia:
poród może być rozliczony – w zależności od rozpoznań i wykonanych pacjentce procedur – w pięciu grupach o różnej wycenie punktowej:
N01- poród (33 punkty, 31 punktów w przypadku hospitalizacji planowej),
N02- poród mnogi lub przedwczesny (46 punktów),
N03- patologia ciąży lub płodu z porodem powyżej 5 dni (56 punktów),
N09- ciężka patologia ciąży z porodem – diagnostyka rozszerzona, leczenie kompleksowe powyżej 10 dni (156 punktów),
N11- ciężka patologia ciąży z porodem – diagnostyka rozszerzona, leczenie kompleksowe > 10 dni z powikłaniami (164 punkty).

Cenę grupy uzyskamy mnożąc jej wartość punktową przez 51 zł.

W każdej z czterech grup może zostać rozliczony poród naturalny, naturalny ze znieczuleniem zewnątrzoponowym lub zakończony cesarskim cięciem, ponieważ zastosowana procedura jest tylko jednym z elementów decydujących o tym, w jakiej grupie dana pacjentka zostanie rozliczona.

Czy prawo jest sprawiedliwe dla rodzących? Zdecydujcie same. Jeśli chcecie, by to kobieta, a nie obcy przecież człowiek decydował o tym, czy jej poród ma być łatwiejszy dzięki znieczuleniu, czy chce, może i jest w stanie urodzić bez niego, podpiszcie APEL

Podziel się na:
 • Facebook
 • Wykop
 • Blip
 • Gadu-Gadu Live
 • Dodaj do ulubionych
 • Drukuj
 • email
 • PDF
 • Twitter
 • Śledzik
 • Google Bookmarks
 • Blogger.com
 • Grono.net

Dodaj komentarz